12345678910

Aile Toplumun Direğidir

Ar­tık ai­le kav­ra­mı­na ve­ri­len de­ğe­rin ve du­yu­lan say­gı­nın ye­ri­ni, Ba­tı­lı­lar­’da ol­du­ğu gi­bi ai­le­siz, an­ne ba­ba­sız bir ha­yat an­la­yı­şı al­mak­ta­dır. 

Mektubat-ı Rabbani 1 Bölüm

1. Bölüm Korku

Sesli Kitap - Kalplerin Keşfi 1 Bölüm - Korku

Muhabbetin Fazileti

Yakîn makamlarından biri de, âriflerin makamlarının en yükseği olan muhabbet makamıdır. Bu, Allah Tealâ’nın ihlâslı kulları için tercih ettiği bir makamdır.

Dilim Kalbe İndirdim, Buyur Yar..

kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur

Müslümanın Sınırları

İslâm’a gönül vermiş insanların coğrafî sınırları nerede başlar, nerede biter?

Tasavvuf'un Temelleri

Ömer Tuğrul İnançer, Tasavvuf Sonradan Çıktı Diyenler bunu İspat etsin! diyerek tasavvufun temellerini sade ve net bir şekilde açıklıyor.

Harfler ve Çıkış Yerleri

Kuran Alfabesindeki harflerin okunuşu

Semerkand Haftası

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Semerkand Haftası etkinlikleri 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tadına Baktınız mı?

Kalp insan varlığında en önemli yere sahiptir ve padişah hükmündedir.

 

Semerkand Dergisi

Üzerinde yürüdüğümüz toprak, sokaklarımız, şehirlerimiz, evlerimiz ve kalbimiz Her gün biraz daha yabancılaşırken bize, İnsan zaman ve mekânda gitgide yalnızlaşırken, Eski ve iyi bir dostun sesi. Semerkand Dergisi

Semerkand Dergisi

Semerkand Aile

Pek çok alanda olduğu gibi modern çağın açmazları aile kurumunu da etkiliyor. Semerkand Aile bu noktada manevi değerlerinden feragat etmeden çağın gerçekleriyle yüzleşiyor. Semerkand Aile

Semerkand Aile

Vitrin

Nakşibendiyye

Nakşibendiyye

19/11/2014

Şâh-ı Nakşibend (k.s.) (ö. 791/1389) : Nakşibendi tarikatının kurucusudur. Asıl adı Hâce Muhammed b. Muhammed el-Buhârî’dir. Şâh-ı Nakşibend unvanıyla meşhurdur. 718'de (1318) Buhara yakınlarında daha sonra Kasrıârifân adını alacak olan Kasrıhindûvân köyünde doğdu..

Muhabbetin Fazileti

Muhabbetin Fazileti

03/11/2014

Yakîn makamlarından biri de, âriflerin makamlarının en yükseği olan muhabbet makamıdır. Bu, Allah Tealâ’nın ihlâslı kulları için tercih ettiği bir makamdır..

Ben Azrail

Ben Azrail'im

30/09/2014

Malı çok olan bir hükümdar vardı. Onun bütün derdi, refah içinde bir hayat sürmek ve yiyip içmekti. Bunun için, Allah Teâla’nın yarattığı her çeşit dünya malından çok miktarda toplamıştı..

Hz. Ali (ra)

Hz. Ali (ra)

04/07/2014

Hz. Ali, Peygamber Efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğluydu. Ebû Tâlib, maddi durumu iyi olmamasına rağmen, uzun yıllar Peygamber Efendimizi ken­di yanında büyüttü..

Hz. Osman (ra)

Hz. Osman (ra)

04/07/2014

Peygamberimizin üçüncü halifesi, hayâ ve edep numunesi Hz. Osman, hayatta iken cennetle müjdelenen bahtiyarlardan biriydi. .

Hz. Ömer R.A.

Hz. Ömer R.A.

01/07/2014

Peygamberlik güneşinin kâinatı aydınlatmasının üzerinden altı yıl geçmişti. Şirk ile tevhid arasındaki mücadele her geçen gün daha da artıyordu. İman sa­fına geçenlerin sa­yısı arttıkça, müşriklerin baskı ve zulümleri de o nispette artıyordu..

Hz. Ebu Bekir Es-Sıddık

Hz. Ebu Bekir Es-Sıddık

01/07/2014

Ebu Bekir, Benu Teym’lerin Kureyş kabilesindendir, Mekke’de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr Selma’dır..

Rabıta Nedir?

Rabıta Nedir?

10/06/2014

Rabıta Nedir? Rabıta Şirkmidir? Rabıta Neden Yapılır?.

Bir Mürşide Varmassan Olmaz!

Bir Mürşide Varmassan Olmaz!

08/06/2014

Hakiki manada nazargah-ı ilahi mürşid-i kamillerin kalbidir..

Zayıf Olanın Yanında

Zayıf Olanın Yanında

31/05/2014

Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. fakir ve kimsesizlere sahip çıkar, onları korurdu..

Semerkand Nedir?

Semerkand Nedir?

26/05/2014

Bilir misin Dost'un içimizde Yaktığı Ateşi?.

Semerkand Haftası

Semerkand Haftası

17/05/2014

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Semerkand Haftası etkinlikleri 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek..

Gavsi Sani Hazretlerinden Bir Demet Sohbet

Gavsi Sani Hazretlerinden Bir Demet Sohbet

07/11/2013

Gavs-i Sâni Hz.K.S Şöyle Buyurdu : “Sofiler size bir şey anlatacağım”.

Halil İbrahim Bereketi

Halil İbrahim Bereketi

23/06/2013

Vaktiyle Birbirini Çok Seven İki Kardeş Varmış. Büyüğü Halil. Küçüğü ise İbrahim....

Ya Rabbi Sevdiklerinden Kimse Yok mu

Ya Rabbi Sevdiklerinden Kimse Yok mu

20/03/2013

Büyük bir kamu kuruluşunda çalışıyordum. Rahatsız oldum, birçok doktora gittim. Şifa bulamadım. Yakınlarım çok büyük bir hastaneye yatırdılar. Doktorlar benden ümidi kesmişlerdi. Tabiri caizse ölümü bekliyordum..

Gel Bizim Sarhoş Evladımız Ol

Gel Bizim Sarhoş Evladımız Ol

15/03/2013

Antika alım satımı yapan biri vardı. Bu adam içkiye çok düşkündü. İçki bulamadığı zaman ispirto veya kolonya bile kullanırdı. Dinî bilgisi yoktu, anne babadan da görmemiş, hiç dindar dost edinmemişti. Kur’an okuyan küçük çocukları görünce öfkelenir ve:.

Hazne Günleri - Onlarda Gelecek!

Hazne Günleri - Onlarda Gelecek!

15/03/2013

Seyyid Abdülhakim k.s. hazretleri şöyle anlatıyor: “Ne zaman Hazne’ye gideceğimi söylesem ailem üzülür ve ağlamaya başlardı. Çünkü o zaman Suriye sınırını geçmek çok tehlikeliydi. Üstelik sınırı geçenlerden pek azı Türkiye’ye dönebiliyordu..

Mürşidin Himmeti

Mürşidin Himmeti

16/12/2012

Almanya'da çalışan sofi bir Türk işçisi vardı. O yıl iznini kullanmak için Türkiye'ye gelmişti. Menzil'e uğradı; ancak geri dönerken trafik kazası yaptı. Bir ay hastahanede yattı. Durumunu da Almanya'daki iş yerine nasılsa bildirmemiş!.

Allah Kulunu nasıl Zikreder

Allah Kulunu nasıl Zikreder

06/11/2012

Hz. Mevlânâ (k.s) anlatıyor: Adamın biri, geceleri devamlı Allah’ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi.Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona, “Böyle devamlı Allah’ı zikretmen ne zamana kadar sürecek..

Zamanın Gavsı Kimdir

Zamanın Gavsı Kimdir

18/08/2012

Tasavvufta kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan velîler örgütünün başı. Kutub ve kutbu'l-aktâb (kutublar kutbu) da denir. Manevî makamı esas alındığında daha çok kutup ya da kutbu'l-aktâb denildiği halde, özellikle kendisinden yardım istenilmesi durumunda "yardım eden" anlamında gavs ya da gavsu'l-âzam (en büyük gavs) olarak anılır..

 
 
 

Mostar Dergisi

Şark söylencelerinde bilim ve hikmeti aramak için ayağına demir çarık giyen, eline asasını alıp yollara düşen kahramanlar vardır ya, öylesi bir amaçla çıkılan, öylesi bir yolculuk bu. İlgileniyorum

Mostar Dergisi

Arifler Yolunun Edepleri

Yaratılış gayesidir Onu anlamak, kudret ve güzelliğine zerre miskal de olsa aşinalık kazanmak ne kutlu ne ulu bir yolculuktur. Arifler, bu kutlu uğraşa ömrünü verenlerdir.  Arifler Yolunun Edepleri

Arifler Yolunun Edepleri

Öne Çıkanlar

1. Bölüm Korku

1. Bölüm Korku

20/11/2014

Sesli Kitap - Kalplerin Keşfi 1 Bölüm - Korku.

ALLAH

ALLAH'ı Hatırlamak

02/07/2014

Sehl b. Abdullah Tüsterî rh.a. Hazretleri anlatıyor...
.

Müslümanın Sınırları

Müslümanın Sınırları

25/06/2014

İslâm’a gönül vermiş insanların coğrafî sınırları nerede başlar, nerede biter?.

Hizmet Etmek mi? Edilmek mi?

Hizmet Etmek mi? Edilmek mi?

05/06/2014

Bir savaş dönüşünde mola verilmiş, öğle yemeği hazırlamak isteyen ashab kesecekleri koyunun hizmetini konuşuyorlar..

Yenilendik!

Yenilendik!

16/05/2014

Hem rutinleşen göz algısını ortadan kaldırmak hemde bizlere yeni bir soluk ve hizmet vesilesi olması açısından.

Web Sitemizi Yeniliyoruz

Web Sitemizi Yeniliyoruz

21/04/2014

Web Sitemiz daha iyi bir hizmet ve bilgi edinme deneyimini artırmak için yenileniyor..

Essubhu Beda

Essubhu Beda

07/11/2013

.

Başkasına Gidilir mi?

Başkasına Gidilir mi?

07/11/2013

1996 senesinde, köyde, hane-i saadetin avlusundaydık..

ALLAH İçin İtaat

ALLAH İçin İtaat

14/06/2013

S. Mübarek Erol'un kaleme aldığı Yazıyı Sizlerle paylaşıyoruz..

Kurtuluş Beratı

Kurtuluş Beratı

11/03/2013

Ömer b. Abdülaziz zamanında büyük bir kıtlık oldu. Kendisine Araplardan bir grup insanlar geldi. .

Buhara Gönüllüleri

Buhara Gönüllüleri

23/02/2013

Kısa adı Muhabbet Platformu olan "Buhara Gönüllüleri Tasavvuf Kültürünü Tanıtma ve Muhabbet Platformu" kuruldu .

Günün Sohbeti - Dürüstlük

Günün Sohbeti - Dürüstlük

23/02/2013

Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimizin en çok değer verdiği ahlâkî prensiplerin başında dürüstlük gelmektedir..

Mürşid İmana Nasıl Kefil Olur

Mürşid İmana Nasıl Kefil Olur

01/02/2013

Bir mürşidin müridlerinin imanını kurtarma meselesi, çok tartışılan konulardan biridir. Gerçekten de bu konuyla ilgili cevaplanması gereken birçok soru var. Son nefesin nasıl verileceğini Allah’tan başkası bilebilir mi? O’ndan başka kim cennet garantisi verebilir? Bir mürşidin kendi imanı garanti altında mı ki, başkalarına kefil olsun?.

Sahi Ya Ne Oldu Bize

Sahi Ya Ne Oldu Bize

18/12/2012

Beğenerek okuyacağınızı umduğumuz güzel bir şiir.

Gençlik

Gençlik

16/12/2012

S. İhsan Erol'dan Şiir Tadında Nasihatler....

Mürşid Ziyaretinden Ne Kazanıyoruz

Mürşid Ziyaretinden Ne Kazanıyoruz

14/12/2012

Mürşidimizi ziyaret ettiğimiz zaman hiç haberimiz olmadan çok kıymetli bir şey kazanıyoruz. Hiç haberimiz olmuyor ne kazandığımızdan; mürşid-i kamilin nazari.

Edep Yahu

Edep Yahu

14/12/2012

Osmanlı devrinde yaşamış arif ve meşhur şâir Yusuf Nâbî (rah.), 1678 yılında bir kafile ile hacc yolculuğuna çıkmıştı. Kafilede devletin ileri gelen paşaları da bulunuyordu. Kafile hicaz bölgesine girince Hz. Peygamber'i ziyaret aşkı Nâbî'yi iyice sardı..